Historie

Od czasu założenia firmy w 1836 roku aż do rozwinięcia się Unii Europejskiej w 2004, firma C. Spaarmann świadczyła głównie usługi agencji celnej oraz transgranicznej spółki transportowej. Wyzwanie rozpoczęte w połowie lat 90 XX wieku i pomyślnie realizowane w ciągu dziesięciu lat, było największym w historii firmy. C. Spaarmann wspomina i porównuje udany rozwój rodzinnego biznesu, specjalizującego się niegdyś w odprawach celnych pomiędzy wschodem i zachodem,do  dzisiejszej średniej wielkości firmy logistyczno-spedycyjnej na rynku międzynarodowym—z oddziałami w Europie Zachodniej i Środkowej, Rosji oraz Azji Centralnej.

2006

Otwarcie biura sprzedaży w Lipsku.

2005

Założenie oddziału w słowackich Budkowicach, koło ukraińskiej granicy i w Kazachstańskiej metropolii Almata.
Oddział w Almacie ma możliwości kooperacyjne wynikające z umowy spedycyjnej z partnerem w Bishkek (KG) i Taszkencie (UZ). Dzięki temu umożliwiony jest dostęp do rynku Azji Centralnej.

2004

Wraz z poszerzeniem granic Unii Europejskiej doszło ponownie do drastycznych cięć w obszarze celnym. W wyniku przesunięcia granic na wschód, na dotychczasowych przejściach odprawy celne są niemożliwe.

W przeciwieństwie do wielu innych Spedycji Celnych C. Spaarmann mόgł utrzymać biura celne w Duisburgu, Frankfurcie nad Odrą i w Forst. Stworzył też nowe biuro odpraw na wschodniej granicy Polski i dzięki temu została zachowana tradycyjna część założeń firmy.

Pod koniec roku została poszerzona sieć oddziałów w Rosji.

2003

Założenie oddziału w Baku, stolicy Azerbejdżanu.

2002

Nasz Polski oddział został przeniesiony z Tuplic do Warszawy

2001

Z początkiem roku siedziba firmy została przeniesiona z Emmerich do Forstu w południowej Brandenburgii ( Lausitz), dzięki czemu wzmocniła swoją pozycję na wschodzie.

01.04.2001 oddano do użytku nową siedzibę w Forscie ( Lausitz) wraz z zmodernizowanym terminalem spedycyjnym. W niewielkiej odległości od autostrady A 15 powstała także możliwość użytkowania 2.500 m² składu celnego, około 10.000 m² wolnej przestrzeni składu i około 30 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych. Urząd Celny stał się naszym sąsiadem.

2000

Dnia 01.01.2000 , Pan Hans-Peter Otto został mianowany dyrektorem firmy. Pod jego kierownictwem kontynuuje się konsekwentnie rozbudowę interesów firmy.

Dotychczas istniejące oddziały w placówkach w Emmerich oraz w Mülheim (Ruhr) są prowadzone w oddziałe w Duisburg.

1999

Moskau, Kiew, Berlin
Firma C.Spaarmann rozpoczyna odbudowę międzynarodowych interesów projektowych. Sprawą kluczową podejmowanych działań stają się załadunki kolejowe do Rosji i Azji Centralnej.

Dnia 04.11, w wieku czterdziestu lat umiera prowadzący firmę, udziałowiec, Pan Kurt-Rüdiger-Müller wskutek krótkiej ale ciężkiej choroby.

1998

Założenie czeskiego oddziału w Teplicach

1997

Założenie polskiego oddziału w Tuplicach